top of page

חצי מליון עובדים יבחרו ביום ג': מבט לכסף

זה לא יהיה ניחוש פרוע לומר שעופר עייני אשר מכהן כיום בתפקיד ינצח גם בבחירות הקרובות וימשיך לכהן כיו"ר ההסתדרות.

באופן טבעי צפים נושאים רבים אשר אותם מנסה ההסתדרות לקדם: חלקם, נושאים גלובאליים כמו שכר מינימום, פנסיה חובה, עובדי חברות כוח-אדם ואכיפת חוקי עבודה, וחלקם נושאים ספציפיים הקשורים לעובדי המגזר הציבורי כגון: הסכמי שכר, פיטורים, הסכמי פנסיה, שינויים מבניים, הפרטות ועוד.

צריך לומר בגלוי: ההסתדרות שואבת את כוחה מהוועדים החזקים: חשמל, מים, נמלים ושדה התעופה. באמצעותם היא מנהלת מאבקים למען כלל הציבור כגון פנסיה או הלנות שכר לעובדי הרשויות, ובאמצעותם היא מנהלת מאבקים לתוספות שכר, לשימור כוחם של עובדי המדינה והחברות הממשלתיות במגזר הציבורי.

ידוע לכולנו שהמגזר הציבורי בישראל זקוק לשינויים מרחיקי לכת. הוא מונה 600,000 עובדים ועלותו כ- 80 מיליארד שקל בשנה. זהו מגזר ציבורי גדול מידי, מסורבל ובחלקים גדולים הוא בלתי יעיל. אין מי מאיתנו שלא חש את נחת זרועו.

כל המאמצים בשנים האחרונות לשנות את המצב מיסודו עלו בתוהו. כח ההיזק של הוועדים החזקים הוא גדול עד כדי כך שממשלות ישראל לדורותיהן נכנעו פעם אחר פעם ומה שהיה הוא שיהיה. מצב זה שימר את אי היעילות והבזבוז ויצר עיוותים קשים בצורות העסקה. הממשלה מחפשת כל דרך אפשרית ליצר גמישות תעסוקתית ולמנוע את המצב הקרוי "מסמר ללא ראש". דרכים "יצירתיות" אלה יצרו עיוות על עיוות ורק החמירו את המצב.

עופר עייני, כיו"ר ההסתדרות, מנסה בכל כוחו להגיע להידברות עם הממשלה והמעסיקים הפרטיים. הוא מצליח לעשות כך במגזר העסקי שכן השפעתו שם קטנה, אך אינו מתמודד ברצינות עם תחלואי המגזר הציבורי. מבחנם האמיתי של עופר עייני, כיו"ר ההסתדרות, ושל הממשלה הוא ביכולת ליצור תנאי העסקה ושכר במגזר הציבורי, תוך התחשבות בתפישות ניהול חדשניות, בצרכי המשק המודרני של המאה ה- 21 ובשמירת זכויות העובדים.

עליו לפעול ליצירת אמנה חדשה בין הממשלה לעובדיה, להגיע לסיכום לגבי שיטות תגמול חדשות, לעודד למצוינות, לטפל בתהליכי הפרטה ושינויים מבניים, לקבוע רוטציות בתפקידי מפתח ולהסכים על כלים חדשים ליישוב סכסוכים.

אני מקווה שהמו"מ שבפתח בנושא הסכמי השכר החדשים לא יסתכם באחוז לכאן או לשם, שכן בכך לא עשינו דבר. ניתן לדעתי לסכם על הסכמי שכר נדיבים יותר כתמורה להסכמים על שינויים משמעותיים.

על הסכם כזה נאמר שזה WIN WIN SITUATION.

.

יוסי קוצ'יק, הממונה על השכר בין השנים 1991-1994, מנכ"ל משרד רה"מ בין השנים 1999-2001 ולשעבר יו"ר מנפאואר.

מאמרים אחרונים
Archive
bottom of page