top of page
אוגדן הסכמי עבודה

"נירית" היא מערכת ממוחשבת לניהול מערכות שכר לארגונים, שפותחה בחברת קוצ'יק יזמות, ניהול וייעוץ בע"מ. המערכת משמשת ארגונים בהם מתקיימים יחסי עבודה קיבוציים ובמהלך השנים אוגרים עשרות הסכמים והסדרים קיבוציים. מצבור ההסכמים יוצר קושי לאתר סעיפים רלוונטיים בהיותם פזורים על פני הסכמים רבים שנחתמו בשנים שונות. לשם כך פותחה מערכת "נירית", הכוללת אוגדן יחסי עבודה המחולק לפי נושאים וסדר כרונולוגי המאפשר איתור מהיר ונוח.המערכת משמשת ביעילות לבקרה ושליטה שוטפים אחר יישום ההסכמים, למענה לשאילתות בתחום תנאי שירות ושכר, ולהכנה לקראת מו"מ מול ועדי עובדים. 

bottom of page