Site by Daga

© 2015 יוסי קוצ'יק יזמות ניהול וייעוץ בע"מ

ניירות עמדה

מאמרים

September 25, 2019

הבחירות האחרונות הסתיימו בניצחון בנקודות של כחול לבן ובהיחלשות הליכוד,  ומאז נקלענו לתסבוכת פוליטית מפוארת שקשה להבין כיצד תסתיים.

שלשום כינס הנשיא לפגישת פסגה את יו"ר כחול לבן גנץ  ואת רה"מ נתניהו, בניסיון  להקים  ממשלת אחדות לאומית. כמו רבים אחרים,  גם אני  לא יו...

זה לא יהיה ניחוש פרוע לומר שעופר עייני אשר מכהן כיום בתפקיד ינצח גם בבחירות הקרובות וימשיך לכהן כיו"ר ההסתדרות.

באופן טבעי צפים נושאים רבים אשר אותם מנסה ההסתדרות לקדם: חלקם, נושאים גלובאליים כמו שכר מינימום,  פנסיה חובה, עובדי חברות כוח-אדם ואכיפת חוקי עבודה, וחלקם נוש...

September 22, 2005

כאשר א.ד. גורדון דיבר לפני עשרות שנים על ערך העבודה הוא התכוון לא רק לכיבוש העבודה העברית בארץ ישראל, אלא בעיקר לערך הנפשי הטמון במושג העבודה עבור כל אחד מאיתנו.

מבלי שאנחנו חושבים על כך יום יום שעה שעה, העבודה היא לא רק פרנסה. העבודה מגדירה את מקומנו במשפחה, בחברה שמסב...

April 19, 2004

כמי שהגיע לסקטור העסקי לאחר שנות שירות רבות בסקטור הציבורי, חשבתי שיהיה מעניין להשוות את התנהגות הסקטורים הללו סביב שאלת השינויים המבניים הנדרשים מעת לעת.

אקדים ואומר כי קיים שוני מהותי בתהליכי שינוי מבני בין המגזר העסקי למגזר הציבורי. ולהלן אציין בקצרה מספר פרמטרים:

  1. ...

March 11, 2003

בדו"ח הממונה על השכר המתפרסם היום יש "בשורות טובות" ו"בשורות רעות". בטרם אמנה אותן אני רוצה לחזור אחורה לשנת 1995, שנת פרסום הדו"ח הראשון.

עם כניסתי לתפקידי כממונה על השכר והנה על פי חוק אני מחוייב להגיש דו"ח שכר וחריגות שכר לכנסת. הכנת הדו"ח הראשון הייתה סיוט. הגופים ה...

February 2, 2002

תשמעו סיפור,

עם פרישתו של הנגיד פרנקל מתפקידו, פנה הממונה על יחידת האכיפה במשרד האוצר, שמואל נחמני, לבנק ישראל וביקש להעביר לעיונו את תנאי פרישתו של הנגיד. זהו תהליך הנהוג ומתחייב בכל חברה ממשלתית, תאגיד סטאטוטורי או גוף ציבורי במדינת ישראל, בה פורש אחד הבכירים. בנק ישר...

January 28, 2002

אם יש דבר המדיר שינה מעיני מאז עזיבתי את תפקידי כמנכ"ל משרד רה"מ הוא התפוררות היכולת של השלטון לשלוט.

כיהנתי במספר תפקידים  בכירים במנהל הציבורי הישראלי. בכל אחד מהם הייתי אחראי על גזרה מסוימת. חשובה ככל שתהיה, הייתה זו גזרה בלבד ואת התמונה הכללית היה קשה לראות בשלמותה....

Please reload