top of page

June 19, 2018

THE BUSINESSMAN'S SOLUTION TO ISRAEL’S MIGRANT CRISIS

‘It’s a win-win-win’

May 27, 2019

הניסיון למנות פקידה במשרד הפנים לנציבת המדינה הוא בלתי ייאמן

יוסי קוצ'יק, מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר ויו"ר הוועדה שניסתה לעשות סדר במשרד האוצר, מתריע מפני הביטול של הדרגים המקצועיים בשירות הציבורי: "מנסים להחליש את שומרי הסף כדי לאפשר מינויים ותהליכים לא ראויים ולא נכונים וקוראים לזה משילות"

May 21, 2018

התוכנית של אנשי עסקים ובכירי אוצר לשעבר לטיפול בפליטים

קבוצה של אנשי עסקים בכירים במשק הגישה לממשלה תוכנית מפורטת לפיזור אוכלוסיית הפליטים בארץ ושיקום דרום תל אביב, בעלות של 223 מיליון שקל בשנה ■ ביניהם ניתן למצוא את יוסי קוצ'יק, אילן כהן, ירום אריאב ושמואל חרל"פ

May 13, 2018

בכירים לשעבר במשרד האוצר: "גוף בלתי אפקטיבי ומנוון"

החשבת הכללית לשעבר מיכל עבאדי-בויאנג'ו: פורום ההנהלה הבכירה של האוצר הוא גוף בלתי אפקטיבי ומנוון אשר לא מקבל שום החלטות. מתקבלים בו עדכונים לעיתים שעתיים לפני מסיבת עיתונאים" ● הדברים נחשפים לבקשת "גלובס" וגופים נוספים לפי חוק חופש המידע

May 15, 2018

"אגף תקציבים התנוון": הפרוטוקולים שחושפים תמונה מבהילה של התנהלות משרד האוצר

כשהחשבת הכללית לשעבר מיכל עבאדי בויאנג'ו הופיעה בפני הוועדה שדנה בחלוקת סמכויות האוצר היא תקפה בחריפות את הנהלת המשרד ובעיקר את אגף תקציבים: "פעילותו לא שקופה, לא מאפשרת בקרה והביאה לניוון יכולותיו המקצועיות"

May 13, 2018

הרפורמה בחשמל טובה לכולם

יישום הרפורמה קריטי ליציבות המשק ולחברת החשמל ויוזיל לכולנו את החשמל

October 14, 2017

במקום האוצר: הרעיון החדש שימנע השתוללות של פוליטיקאים

ועדת קוצ'יק לבחינת מבנה הנהלת משרד האוצר שוקלת להקים בישראל מועצה פיסקלית - גוף פיקוח חיצוני לקידום איכות המדיניות התקציבית ■ למהלך יש פוטנציאל להגן על הניהול המקצועי של האוצר - אך גם לפגוע בסמכותו ובמעמדו

July 03, 2017

"כולם הבינו שאנחנו יושבים על פצצת אטום": הסודות מאחורי אחת התוכניות החשובות בתולדות המשק

יוסי קוצ'יק, שכיהן כממונה על השכר במשרד האוצר, מספר כיצד הוביל בשנות ה־90 את אחת הרפורמות החשובות שבוצעו בישראל - המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת. וגם: מדוע רפורמות בסדר גודל כזה מתקשות להתרומם כיום.

August 03, 2015

הנזק מפגיעה בפנסיה התקציבית יעלה על התועלת

קוצ'יק, שחתם בשם המדינה על הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת, טוען כי התוכנית להגדיל את הפרשות העובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית תפגע באמון ההסתדרות: "היא לא תהיה מוכנה לבצע רפורמות בהסכמה"

July 10, 2013

"הנהלות נכנסות להלם מול ועדי העובדים"

"ההנהלה צריכה להבין לעומק את האינטרס של הוועד, ולהכין תוכנית עבודה בעלת שני רבדים - רובד ארגוני ורובד כלכלי", אומר קוצ'יק, שכיום מייעץ להנהלות

November 02, 2011

כשאמי ראתה שמישהו שמרוויח כסף מתלונן, היא אמרה: 'מזל שיש במה לנגב את הדמעות'

קוצ'יק, בעלי חברת קוצ'יק יזמות, ניהול, ייעוץ בע"מ, לשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה: "כשביקשתי להשתתף בחילופי נוער אמי אמרה לי: 'אני לא מארחת ילדה גרמנית אצלנו בבית'"

Please reload

bottom of page